Peněžní převody Fin Communication s.r.o.

Nabízíme široké spektrum služeb právnickým i fyzickým osobám

O SPOLEČNOSTIŘEŠENÍ
Pro podniky

Pro podniky

Bezpečný, rychlý a pohodlný platební systém pro provádění plateb s odběrateli a dodavateli
Okamžité platby a převody uvnitř platebního systému jen za 0,1 eura
Multiměnové účty
Široká síť korespondenčních bank
Řízení účtu po internetu a s pomocí mobilního telefonu
Soubor finančních služeb nastavených na specifiku Vašeho podnikání
Individuální tarifní plány

Pro soukromé osoby

Bezpečný platební systém, pro platby na internetu i v běžném životě
Okamžité platby a transfery uvnitř platebního systému jen za 0,1 eura
Multiměnové účty
Správa účtu po internetu a pomocí mobilního telefonu
Doplnění účtu bankovním převodem nebo pomocí předplacené karty
Peněžní vklad není zpoplatněn
Výběr peněz ze systému bankovním převodem a převodem na karty mezinárodních platebních systémů Visa a Mastercard

Pro soukromé osoby
O společnosti

O společnosti

Fin Communication s.r.o. nabízí široké spektrum služeb právnickým i fyzickým osobám.
Společnonst může poskytnout nejvýhodnější podmínky pro práci s partnery.
Naším cílem je být pružnými a operativně reagovat na všechny změny okolního podnikatelského prostředí.
Jsme pozorní ke svým klientům a zajišťujeme individuální přístup ke každému.


Fin Communication s.r.o.
IČO: 038 04 330

Spálená 108/51, Nové Město, 110 00 Praha 1
420 234 092 278
info@ibank.solutions

Výhodná spolupráce

Podniky zaregistrované v zemích SNS

 • Vyplněný dotazník
 • Rozhodnutí o zřízení společnosti
 • Statut se všemi změnami a doplňky
 • Potvrzení o registraci
 • Potvrzení o registraci u orgánu daňové správy
 • Vyplněná Kartička podpisových vzorů osob spravujících účet
 • Výpis z Jednotného státního registru právnických osob (pro ruské klienty)
 • Rozhodnutí o ustanovení disponenta účtu nebo plná moc
 • Kopie průkazu totožnosti osoby spravující účet

Fyzické osoby

 • Vyplněný dotazník
 • Kopie průkazu totožnosti majitele účtu

Zahraniční společnosti

 • Vyplněný dotazník;
 • Doklad o registraci společnosti (Certificate of Incorporation) s ověřením (Apostille)
 • Statut a zakládací smlouva společnosti (Memorandum and Articles of Association) s ověřením (Apostille)
 • Protokol schůze zakladatelů společnosti (Minutes of Meeting of director(s) of…; nebo Appointment of Director(s) of…) s ověřením (Apostille)
 • Plná moc (General Power of Attorney) s ověřením (Apostille)
 • Kartička podpisových vzorů osob spravujících účet
 • Kopie průkazu totožnosti osoby spravující účet