• We stand for eternal values

  • On-line payment solutions for your business

  • We will help you navigating in the world of finance

 

RYCHLE

SPOLEHLIVÝ

BEZPEČNÝ

Fin Communication s.r.o.

Nabízí široké spektrum služeb právnickým i fyzickým osobám.
Společnonst může poskytnout nejvýhodnější podmínky pro práci s partnery.
Naším cílem je být pružnými a operativně reagovat na všechny změny okolního podnikatelského prostředí.
Jsme pozorní ke svým klientům a zajišťujeme individuální přístup ke každému.

 

 

Pro firmy

Bezpečný, rychlý a pohodlný platební systém pro provádění plateb s odběrateli a dodavateli.
Okamžité platby a převody uvnitř platebního systému jen za 0,10 eura.
Multiměnové účty.
Široká síť korespondenčních bank.
Řízení účtu po internetu a s pomocí mobilního telefonu.
Soubor finančních služeb nastavených na specifiku Vašeho podnikání.
Individuální tarifní plány.

 

 

For private entities

Safe online payment system for day-to-day payments.
Instant payments and transfers within the payment system for only 0.10 euro.
Multi-currency accounts.
Account management over the Internet and using your mobile phone.